Hello World!

Behandlingar & terapi

Ulla-Beth är legitimerad psykoterapeut, arbetshandledare, avslappningsinstruktör (SHL) och reikibehandlare samt GroundingYin Yogainstruktör.

Mottagningen finns i Nedervetil och under sommarsäsongen (maj-september) ges behandlingar också vid Emmes Retreat.

Boka tid genom att ringa Ulla-Beth på tel. 050-3545813 eller mejla emmesretreat@gmail.com

BEHANDLINGAR

(moms 24% ingår i priset)

Individuell djupavslappning

45 min 45€

Individuell avslappning strävar till att du lär dig slappna av, blir energisk och mera medveten om dina egna fysiska och mentala behov. Jag börjar med en intervju så du kan berätta om du har egna målsättningar. Efter själva avslappningen finns också tid för samtal vid behov. Individuell avslappning passar för alla. Längden är ca 45 minuter och kan även göras som seriebehandling vid behov.

Individuell suggestionsavslappning med intervju och inbandning

90 min 105€

Suggestionsavslappning med inspelning kan användas som ett verktyg t.ex. då du behöver hjälp med: viktkontroll, att sluta rökar, sömnstörningar, smärtlindring, olika ångesttillstånd och fobier, prestationsångest, spänningar inför att uppträda, öka självkänsla och självförtroende, livshantering, mentalcoaching i sport, etc.

Reiki eller intuitiv energibehandling

45 -75 min. Pris från 45€ ->

Reikibehandlingar öppnar upp kroppens energikanaler, ger energi och balansera kroppens eget energinätverk. I och med detta ökar kroppens egen motståndskraft och kroppens egen läkningsförmåga stimuleras för att förbättra och påskynda naturlig läkning. På mental och emotionell nivå har reiki en renande effekt och tar bort negativa känslor, ger glädje och styrka, samt tillit till dig själv och livet.

Intuitiv energibehandling för par

60 min 75€

Djupavslappning + intuitiv energibehandling

60 min 60€

AccessBars® -behandling

60 min 60€

AccessBars-behandlingen är en mjuk beröring av 32 punkter på huvudet där olika sorters information finns lagrad, t.ex.tankar, känslor, attityder och trosuppfattningar. Behandlingen hjälper dig att bli av med begränsande tankar, undertryckta känslor och hjälper dig att slappna av både kroppsligt och mentalt. Du lär dig släppa oro och stress. Behandlingen gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess av alla dina celler. Access Bars är en behandling som passar både barn och vuxna. Speciellt barn (och vuxna) med t.ex. ADD eller ADHD kan ha nytta av behandlingen. Access Bars används med fördel också vid stress, utmattning och kronisk värk.

Gruppavslappning

Begär offert

Gruppavslappning kan bokas som ett engångstillfälle, men också som serie. Ni kan då pröva på olika metoder för att hitta den metod som passar bäst. Avsikten är att man lär sig konsten att slappna när det är nödvändigt. En gruppavslappning räcker 30-45 min. Jag kommer gärna också ut till arbetsplatser och skolor för att hålla gruppavslappningar.

GroundingYin® Yoga med behandling

65€/person, begär offert för grupper

GroundingYin®YogaTreatment är en behandlingsmetod utvecklad i Finland, där Yin Yoga asanas (positioner) kombineras med mild massage samt press med fingrar och tummar av meridianer och akupunkturpunkter. Yogabehandlingen syftar till att aktivera, öka och balansera flödet av energi i kroppen. Den lugnande effekten av nervsystemet erhålls genom kombinationen av yoga asanas och energiarbetet.

Man stannar cirka 5-10 minuter i en position, under vilken instruktören behandlar olika delar av kroppen. Att hålla musklerna avslappnade, gör att bindväven öppnas upp långsamt, vilket gör att slaggprodukter som samlats, avlägsnas mera effektivt ur kroppen.

TERAPI & ARBETSHANDLEDNING

(terapi momsfritt, arbetshandledning moms 24%)

I mina roller som arbetshandledare och terapeut är mina klienters välbefinnande och psykiska hälsa det viktiga för mig. Som arbetshandledare uppmärksammar jag ofta riskerna för och förebyggande av utbrändhet, emotionell utmattning och sekundär traumatisering. Kommunikation, interaktion och arbetsmotivation är också alltid aktuella frågor i arbetsgemenskaper.

Närmast hjärtat som terapeut är kris- och traumabearbetning, samt att bygga upp en trasig självbild och stärka självkänslan. Alla människor kan inte uttrycka sina erfarenheter, känslor och reaktioner i ord. Därför använder jag både i arbetshandledning och terapi också funktionella och visuella arbetsmetoder, såsom terapikort, målande, skrivande, olika NLP- och NVC-övningar, avslappningstekniker och andningsövningar.

Psykoterapi

pris från 60€

Individualhandledning och grupphandledning

Begär offert

FÖRELÄSNINGAR

(moms 24%)

Föreläsningar med olika teman, ex. arbetsgemenskap, stresshantering, kommunikation, teambuilding, naturen som kraftkälla till välbefinnande

Begär offert

TOP