Våra specialområden

 

Ulla­-Beth är:

 • ­ psykoterapeut
 • arbetshandledare
 • avslappningsinstruktör

 

och erbjuder bl.a. följande tjänster:

 • ­ Föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar i ämnen som
  • stresshantering, hälsa och välbefinnande
  • kommunikation, gruppdynamik och samarbete i arbetet
  • traumatisering och sekundärtraumatisering
 • arbetshandledningar, individual och grupp
 • Avslappning och meditationer för grupper
 • Energibehandlingar, individuellt gjorda suggestionsavslappningar
 • Familje­ och individualterapi
 • Krishantering och sorgebearbetning

Henrik är:

 • ­ byggnadsingenjör med företagarerfarenhet sen år 1985
 • Yogainstruktör
 • Spelar gitarr och sjunger
 • Trädhusbyggare
 •  

  och erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • ­ Yogakurser för grupper eller individuell undervisning om så önskas
  • med som ledare på naturupplevelser
  • Konsulttjänster inom byggbranschen åt företag, kommuner och privatpersoner
  • Planering av byggprojekt
  • Uppgörande av kostnadsförslag och övriga byggnadshandlingar
  • Projektledning och övervakning av olika byggprojekt
  • Konsultering inom trädhusbyggande