viEmmes Retreats ägare, Ulla-Beth Mäki-Jussila och Henrik Wiik, är ett par som drömde om ett stressfritt liv, både för egen och andras del. Drömmen har blivit verklighet och verksamheten vid Emmes Retreat utvecklas och formas efter behov.

Ulla-Beth är utbildad familjeterapeut (leg. psykterapeut), arbetshandledare och avslappningsinstruktör (SuomenHypnoosiYhdistys) Hon vill hjälpa människor våga göra förändringar och få dem att tro på sig själva och förmågan att klara av de utmaningar som kommer emot i livet.

U-B började sin yrkeskarriär som tandskötare, men pga. yrkessjukdom fick hon möjlighet att börja studera på nytt. Efter att ha blivit socialhandledare (1995) arbetade hon flera år på Mödra- och skyddshemmet i Vasa och specialiserade sig inom trauma- och krisarbete.

År 2003 började hon arbeta på Norrvalla Rehabilitering och inledde samtidigt studierna till arbetshandledare. Huvudarbetet var då under några år den psykosociala delen inom yrkesrehabilitering. År 2007 inledde hon studierna till familjeterapeut och grundade samtidigt eget företag.

Djupavslappning, meditation och yoga skapar balans i hennes vardag och  bl.a. dessa ingredienser vill hon också att gästerna vid Emmes Retreat ska få ta del av.

Henrik är utbildad byggnadsingenjör som nu sadlat om och vid sidan om byggandet av Emmes Retreat också utbildat sig till yogainstruktör och nu ger yogalektioner samt studerar vidare till yogalärare. Han har haft eget byggföretag sen 1985. Hans kunskap och erfarenhet från byggentreprenörsverksamheten har varit till stor hjälp nu eftersom han både planerat, ritat och varit med och byggt Emmes Retreat.

Henrik är en positivt tänkande livsfilosof som vet att det egna förhållningssättet har stor betydelse i alla situationer. Han har ren länge via litteratur fördjupat sig i den österländska filosofin och började sen utöva yoga och meditation även i praktiken.

Hösten 2008 korsades Henriks och Ulla-Beths vägar. De märkte snabbt att deras tankevärld och värderingar stämde överens och så tog de gemensamma drömmarna och visionerna form.

Så har Emmes Retreat sakta men säkert växt fram och vi hoppas att vår framtid är fylld av positiv energi, inspiration, kärlek och livsglädje som vi kan dela med våra gäster!