HAVEN

Glashuset för 2 personer, gasuppvärmning, torrklosett.
Efterfrågad som en lite annorlunda bröllopssvit